Dnr: FAK4 2011/3

 

Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Filmvetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2012

 

Kurskod: FVGAF2
Farlig film - sex, våld, censur och filmpåverkan, 7.5 hp
(The Dangerous Film: Sex, Violence, Audience Impact and Censorship, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Artiklar från "Index On Censorship" (Finns som elektronisk resurs på Universitetsbiblioteket på Karlstads universitet).

Kompendium med artiklar och essäer som läraren förser er med eller som finns tillgängliga på webben.

Petley, Julian. Censorship: A Beginner's guide. Oneworld Publications, 2009.

DVD-film
D. Cronenberg. Crash. 1996.

R. Belvaux, A. Bonzel. C'est arrivé près chez vous (Man Bites Dog). 1992.

W. Ruggles. I'm No Angel. 1933.


Uppdaterad 111220.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2011-09-09

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se