Dnr: FAK1 2011/4

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Informatik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2012

 

Kurskod: ISGC13
Systemanalys och design, 7.5 hp
(System Analysis and Design, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Hoffer, J, George, J & Valacich, J, . Modern Systems Analysis and Design. Senaste upplagan. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2011-12-05

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se