Logotype of Karlstad University

Faculty Board of Social and Life Sciences
Public Health Science

Reading List

Valid from spring semester 2012

 

Course Code: FHABE1
Master Dissertation (one year), 15 Credits
(Examensarbete i folkhälsovetenskap I (magister), 15 Swedish credit points)
Degree Level: Master


Books
Rienecker, Lotte & Stray Jörgensen, Peter. Att skriva en bra uppsats. Edition 2. Malmö: Liber. Pages: 276.

Trost, Jan. Att vara opponent. Lund: Studentlitteratur, 2002. Pages: 85.


Reference Literature

Referenssystem APA . http://www.kau.se/bibliotek/referenshantering/referenser-enligt-apa.

Ytterligare litteratur tillkommer utifrån examensarbetets inriktning och i samråd med handledare.


Approved by Faculty Board of Social and Life Sciences, 28 October 2011

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad, Sweden
Tel +46-54-700 10 00  Fax +46-54-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se