Dnr: FAK3 2010/17

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Biologi

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2010

 

Kurskod: BIGC11
Biologi i praktiken, 15 hp
(Practical course in Biology, 15 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Jones, Reed and Weyers. Practical skills i biology*. Antal sidor: 150.


* denna bok ingår i flera kurser under biologutbildningen.

Ytterligare litteratur kan utformas i samråd mellan handledare på arbetsplatsen och kursansvarig vid Karlstads universitet.
 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2011-10-20

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se