Dnr: FAK4 2011/3

 

Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Filmvetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2011

 

Kurskod: FVGADF
DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik, 30 hp
(DOC.MOB!: Theory and Practice of Documentary Film, 30 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Artis, Anthony Q. Shut Up and Shoot Documentary Guide. Amsterdam: Focal Press, 2007. Antal sidor: 269.

Bernard, Sheila Curran. Documentary Storytelling: Making stronger and more dramatic nonfiction films. Amsterdam: Focal Press, 2007. ISBN 978-0-240-80875-8. Antal sidor: 379.

Nichols, Bill. Introduction to Documentary. Indiana University Press, 2010. Antal sidor: 368.

Renov, Michael. The Subject of Documentary. University of Minnesota Press, 2004. Antal sidor: 312.

Kompendier
Tillkommer ett kompendium med kortare texter och artiklar som kan köpas vid terminsstart.

Film
Herzog, Werner. Grizzly Man. DVD 2005.

Sauper, Hubert. Darwin's Nightmare. DVD 2004.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2011-03-08

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se