Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Musik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2012

 

Kurskod: MIGDP1
Instrumental- eller sångmetodik: pop, rock, jazz I, 7.5 hp
(Instrumental or Vocal Methodology - Rhytmic Music I, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Borch Zangger, Daniel. Stora sångguiden. Notfabriken Music Publishing AB, 2005. Antal sidor: 165. Materialet innehåller även en CD.

Chapman, J. L. Singing and Teaching Singing - An Historical Approach to Classical Voice. San Diego: Plural Publishing, 2005. Antal sidor: 322.

Kayes, G. Singing and the Actor. London: Methuan Drama, 2004. Antal sidor: 208.

Sundberg, J. Röstlära. Proprius Förlag, 2007. Antal sidor: 294.


Noter väljs i samråd med undervisande lärare.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2011-09-09

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se