Dnr: FAK4 2011/3

 

Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Musik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2012

 

Kurskod: MIGTT1
Musikteori I, 7.5 hp
(Music Theory I, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Kompendier, CD-skivor och lyssningsexempel tillkommer.

Böcker
Ingelf, S. Lär av Mästarna - Arrangering för två till fem stämmor. Hjärup: Sting musik, 1995. Antal sidor: 255.

Jansson, R. Stora Musikguiden : musikteori för alla. Danderyd: Notfabriken, 2007. Antal sidor: 208.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2011-09-09

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se