Dnr: FAK1 2011/6

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Nationalekonomi

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2011

 

Kurskod: NEAD27
Ekonomisk utvärderingsmetod, 7.5 hp
(Economic Policy Evaluation, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Boardman, A., Greenberg, D. och Vining, A. Cost-Benefit Analysis. Pearson, Education, 2010.


A selection of international scientific papers is to be studied and will be distributed in class.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2011-09-07

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se