Dnr: FAK4 2011/3

 

Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Filmvetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2012

 

Kurskod: FVGACU
Cut/uncut: Klippningens teori och praktik, 15 hp
(Cut/uncut: The Theory and Practice of Editing, 15 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Cubitt, Sean. The Cinema Effect. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2004. Antal sidor: 1-98.

Manovich, Lev. The Language of New Media. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2001. Antal sidor: 354.

Murch, Walter. In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing. Upplaga 2nd edition. Los Angeles: Silman-James Press, 2001. Antal sidor: 146.

Orpen, Valery. Film Editing: the Art of the Expressive. London: Wallflower Press, 2003. Antal sidor: 138.

Sitney, P. Adams. Modernist Montage: The Obscurity of Vision in Cinema and Literature. New York: Columbia University Press, 1990. Antal sidor: 250.

Taylor, Brandon. Collage: the making of Modern Art. London: Thames and Hudson, 2004. Antal sidor: 224.

Film
Altman, Robert. Nashville. 1975.

Godard, Jean Luc. Histoire(s) du cinéma. 1997.

Lucas, George. Star Wars. 1977.

Sharp, Tim. The Green Bag. 2007.

Sharp, Tim. The Trapdoor. 2005.

Vertov, Dziga. Chelovek s kino-apparatom (Mannen med filmkameran). 1929.


Ett urval av kortfilmer av Martin Arnold, Kurt Kren och Guy Sherwin.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2011-05-31

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se