Dnr: FAK2 2007/11:15

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2007

 

Kurskod: MAGA44
Matematik för ingenjörer I, 7.5 hp
(Mathematics for Engineers I, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Rodhe Staffan och Sollervall Håkan. Matematik för ingenjörer. Senaste upplagan. Studentlitteratur.


Referenslitteratur

Croft Anthony, Davison Robert, Hargreaves Martin, Flint James. Engineering Mathematics - A foundation for Electronic, Electrical, Communications and Systems Engineers. Senaste upplagan. Pearson Education.

James, Glyn. Modern Engineering Mathematics. Senaste upplagan. Pearson Education.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2007-06-01

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se