Dnr: FAK2 2011/56:5

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2011

 

Kurskod: MABX03
Förberedande kurs i matematik, 1.5 hp
(Preparatory Course in Mathematics, 1.5 ECTS)
Utbildningsnivå: basårsutbildning


Böcker
Dunkels, Andrejs. Mot bättre vetande i matematik. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2011-06-29

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se