Dnr: FAK4 2011/4

 

Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Musik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2011

 

Kurskod: MIGI21
Instrumentalspel eller sång I, 7.5 hp
(Instrumental och Voice Studies I, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivåNoter och instrument- eller genrespecifik litteratur fastställs i samråd med ansvarig lärare och examinator.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2011-04-19

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se