Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Musik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2011

 

Kurskod: MIGES1
Stråkorkester I, 7.5 hp
(String Orchestra I, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivåLitteratur väljs i samråd med examinator.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2011-04-19

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se