Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Musik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2011

 

Kurskod: MIGIX1
Gränslöst möte i musik, 5 hp
(Borderless Musical Encounter, 5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivåNotmaterial samt inspelad musik kommer lämnas ut till studenten innan och vid kursstart.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2011-03-08

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se