Reg No: FAK1 2011/3

 

Logotype of Karlstad University

Faculty Board of Economic Sciences, Communication and IT
Business Administration

Reading List

Valid from spring semester 2012

 

Course Code: FEGC18
Business Administration,Qualified Practical Training, 30.0 Credits
(Företagsekonomi, kvalificerad praktik, 30.0 Swedish credit points)
Degree Level: BachelorReference Literature

Lundahl U. & Skärvad P-H. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Edition 1999. Lund: Studentlitteratur.

Patel R. & Davidsson B. Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Edition 2003. Lund: Studentlitteratur.


Approved by Faculty Board of Economic Sciences, Communication and IT, 1 June 2011

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad, Sweden
Tel +46-54-700 10 00  Fax +46-54-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se