Dnr: FAK1 2011/2

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Datavetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2011

 

Kurskod: DVAE07
Forskningsprojekt inom Datavetenskap, 30 hp
(Research Project in Computer Science, 30 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivåCurrent research articles. The articles for a course offering are selected based on the included topics and are available electronically.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2011-02-09

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se