Dnr: FAK1 2011/6

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Nationalekonomi

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2012

 

Kurskod: NEGC18
Portföljval, 7.5 hp
(Portfolio Analysis, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Bodie, Z., Kane, A & Marcus, A.J.. Investments. Senaste upplagan. Boston: McGraw-Hill/Irwin.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2011-03-03

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se