Dnr: FAK1, 2010/6

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Nationalekonomi

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2011

 

Kurskod: NEGB24
Industriell organisation och konkurrensstrategi, 7.5 hp
(Industrial organisation and business strategies, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Luis M.B. Cabral. Introduction to Industrial Organization. MIT Press, 2000. ISBN 0-262-03286-4.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2010-11-26

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se