Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Företagsekonomi

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2008

 

Kurskod: FEAD13
Business Marketing, 15 hp
(Business Marketing, 15 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Additional material assigned by the lecturer.

Böcker
Hutt, MD & Speh, TW. Business Marketing Management. Upplaga B2B 10. ed., Thomson, 2010.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2008-08-27

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se