Dnr: Fak1 2012/10

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Statistik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2012

 

Kurskod: STGA01
Statistik, 15.0 hp
(Statistics, 15.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Agresti, Alan & Franklin, Chris. Statistics: The Art and Science of Learning from Data. Senaste upplagan. Prentice Hall.

Kompendier
Kompendiematerial utarbetat vid Karlstads universitet.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2012-10-15

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se