Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Nationalekonomi

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2010

 

Kurskod: NEGB15
Internationell handelsteori, 7.5 hp
(International Trade Theory, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Feenstra, Robert C. & Taylor, Alan M. International economics. Senaste upplagan. Worth Publishers.

Kompendier
Kompendie: Lectures Notes


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2010-10-01

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se