Reg No: FAK1, 2010/6

 

Logotype of Karlstad University

Faculty Board of Economic Sciences, Communication and IT
Economics

Reading List

Valid from autumn semester 2011

 

Course Code: NEGC24
Economics, practical training, 7.5 Credits
(Nationalekonomi, praktik, 7.5 Swedish credit points)
Degree Level: Bachelor


Tillämplig kurslitteratur från kurser i Nationalekonomi 1-60hp.


Reference Literature

Lundahl U. & Skärvad P-H. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Edition 1999. Lund: Studentlitteratur.

Patel R. & Davidsson B. Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Edition 2003. Lund: Studentlitteratur.


Approved by Faculty Board of Economic Sciences, Communication and IT, 14 September 2010

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad, Sweden
Tel +46-54-700 10 00  Fax +46-54-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se