Dnr: FAK2 2010/65:12

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Miljö- och energisystem

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2009

 

Kurskod: EMAE15
Forsknings- och utvecklingsprojekt, 15 hp
(Research and Development Project, 15 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Artiklar
Väljs i samråd vetenskapliga artiklar.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2010-06-14

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se