Dnr: FAK2 2010/72:4

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Materialteknik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2008

 

Kurskod: MTAD10
Material i industriella tillämpningar, 7.5 hp
(Materials in Industrial Applications, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Askeland, Donald R and Pradeep P. Phulé. The Science and Engineering of Materials. Upplaga 5. Toronto: Tomson, 2005 cop. (2006). ISBN 0-534-55396-6.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2010-10-05

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se