Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Nationalekonomi

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2010

 

Kurskod: NEAD17
Tillämpad ekonometri, 7.5 hp
(Applied Econometrics, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Gujarati, Damodar N, Porter, Dawn C.. Basic Econometrics. Senaste upplagan. McGraw-Hill, 2009. ISBN 9780071276252.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2010-05-10

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se