Dnr: FAK2 2009/86:6

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2009

 

Kurskod: MAAD08
Funktionalanalys, 7.5 hp
(Functional Analysis, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Kreyszig, Erwin. Introductory Functional Analysis with Applications. John Wiley and Sons, 1989. ISBN 0-471-50459-9.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2009-04-28

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se