Dnr: FAK2 2010/65:1

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Byggteknik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2010

 

Kurskod: BYGB18
Lärande i arbetslivet, 15 hp
(Learning in the Working Life, 15 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Litteratur välja i samråd med handledare/examinator.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2010-02-15

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se