Dnr: FAK2 2010/14:5

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Elektroteknik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2008

 

Kurskod: ELGA02
Digitalteknik, 7.5 hp
(Digital Electronics, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Lars-Hugo Hemert. Digitala kretsar. Senaste upplagan. Studentlitteratur. ISBN 91-44-01918-1.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2010-02-26

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se