Dnr: Fak 3 2007/204

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Statsvetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2010

 

Kurskod: SVGA17
Europakunskap, 15 hp
(European Studies, 15 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Europa i kontinuitet och förändring

Böcker
Bengtsson, Rickard. Historisk brytpunkt i Europa. SNS.

Cini, M & Pérez-Solórzano Borragán, N. European Union Politics. Upplaga 3rd. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Hettne, Björn. Från Pax Romana till Pax Americana - Europa och världsordningen. Santérus, 2003.

Övrigt material
Kompletterande texter kan förekomma.

Fördjupning och självständigt arbete

Böcker
Goldman, Kjell. Övernationella idéer, EU som ideologiskt projekt.. SNS.

Övrigt material
Texter om europaidéer tillkommer

Det tillkommer egen vald litteratur (ca 600 sid) till det självständiga arbetet.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2010-04-09

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se