Dnr: FAK12010/2

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Datavetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2010

 

Kurskod: DVGC20
Datasäkerhet II, 7.5 hp
(Computer Security II, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Gollman, D. Computer Security. Senaste upplagan. J Wiley & Sons.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2010-03-25

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se