Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Nationalekonomi

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2010

 

Kurskod: NEGB22
Ekonometri, 7.5 hp
(Econometrics, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Gujarati, Damodar N. Basic Econometrics. Upplaga 5. McGraw-Hill, 2009. ISBN 0072478527.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2010-03-17

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se