Dnr: FAK2 2010/65:2

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Miljö- och energisystem

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2010

 

Kurskod: EMGC14
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik, 22.5 hp
(Energy and Environmental Technology: Degree Project, 22.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Litteratur väljs i samråd med handledaren.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2010-02-24

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se