Dnr: FAK12010/2

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Datavetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2010

 

Kurskod: DVGB06
Tillämpad programmering, 15 hp
(Applied Programming, 15 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Litteratur fastställs i samråd med examinator vid kursstart med hänsyn till valt arbetes inriktning.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2010-03-02

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se