Dnr: FAK3 2007/196

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Naturgeografi

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2007

 

Kurskod: NGGB45
RasterGIS, 7.5 hp
(Geographic Information Systems - raster, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Harrie,L. (red.). Geografisk informationsbehandling. Teori, metoder och tillämpningar. Upplaga 4:e. Stockholm: Formas, 2008. 127-136, 200-216. Antal sidor: 298.


Referenslitteratur

DeMers, M. GIS Modeling in Raster. Senaste upplagan. New York: Wiley, 2002. Antal sidor: 200.


Reviderad genom prefektbeslut 2010-02-23

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2007-03-21

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se