Dnr: FAK3 2009/15

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Omvårdnad

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2009

 

Kurskod: OMGF10
Klinisk omvårdnad i ett internationellt kontext, 7.5 hp
(Clinical nursing in an International Context, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression:


*Backman, J . Rapporter och uppsatser . Lund: Studentlitteratur. , 1998. Antal sidor: 212.

Jirve, M. Cultural Competence in Nursing. Doktorsavhandling. Solna: Karolinska institutet, 2008 . Antal sidor: 107.

WHO. The World Health report: Make every mother and child count. 2005 . http://www.who.int/whr/2005/overview_en.pdf . Antal sidor: 42.


Referenslitteratur

Gapminder . www.gapminder.org.


*Återkommer i flera kurser inom sjuksköterskeprogrammet

Vetenskapliga artiklar tillkommer under kursen

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2009-11-23

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se