Dnr: FAK1 2009/8

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Informatik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2010

 

Kurskod: ISGC16
Användartester, prototyping och utvärdering, 7.5 hp
(User tests, prototyping and evaluation, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression:


Böcker
Rubin, J & Chisnell, D. Handbook of Usability Testing - How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests. John Wiley And Sons Ltd, 2008.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2009-10-19

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se