Dnr: 2007/10

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Statistik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2010

 

Kurskod: STGA31
Introduktion till SPSS, 3 hp
(Introduction to SPSS, 3 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression:


Instruktionsvideor och övningsmaterial producerat vid Karlstads universitet.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2009-09-23

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se