Dnr: FAK1 2009/8

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Informatik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2010

 

Kurskod: ISGC08
Designmönster, Java och UML, 7.5 hp
(Design Patterns, Java, and UML, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression: C


Böcker
Bilting, U. Designmönster för programmerare. Lund: Studentlitteratur, 2005. ISBN 91-44-04312-0.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2009-09-23

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se