Dnr: FAK12009/6

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Datavetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2009

 

Kurskod: DVAE06
Forskningsprojekt inom Datavetenskap, 15 hp
(Research Project in Computer Science, 15 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Progression:


Current research articles. The articles for a course offering are selected based on the included topics and are made available electronically..


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2009-04-28

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se