Dnr: Fak2 2009/53:12

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Fysik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2008

 

Kurskod: CBAD81
Funktionella material, 7.5 hp
(Functional materials, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Ball, Philip. Made to Measure. New Materials for the 21st century. Senaste upplagan. University Presses Of California, Columbia And Princeton.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2009-05-28

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se