Dnr: Fak1 2007/10

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Statistik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2009

 

Kurskod: STGA07
Statistik II, 15 hp
(Statistics II, 15 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Dahmström, K. Från datainsamling till rapport. Upplaga 5. Studentlitteratur, 2011.

Lind D A, Marchal W G & Wathen, S A. Statistical Techniques in Business & Economics. Upplaga 14. McGraw Hill, 2009.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2007-08-13

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se