Dnr: FAK1 2009/8

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Informatik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2009

 

Kurskod: ISGC15
Systemintegration, 7.5 hp
(Systems Integration, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression: C


Böcker
Kniberg, Henrik. Scrum and XP from the Trenches - How we do Scrum. Senaste upplagan. C4Media, 2007.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2009-03-11

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se