Dnr: FAK12007/3

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Datavetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2008

 

Kurskod: DVGB04
Databasteknik, 7.5 hp
(Database Techniques, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression: B


Elmasri, R., Navathe, S. B. Fundamentals of Database Systems. Senaste upplagan. Addison-Wesley.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2007-10-11

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se