Dnr: FAK12007/3

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Datavetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2008

 

Kurskod: DVGB02
Datakommunikation I, 7.5 hp
(Computer Networking I, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression: B


Kurose, J.F., Ross, K.W. Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet. Senaste upplagan. Addison-Wesley.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2007-10-11

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se