Reg No: Fak 3 2008/16

 

Logotype of Karlstad University

Faculty Board of Social and Life Sciences
Nursing Science

Reading List

Valid from spring semester 2009

 

Course Code: OMGC82
Scientific method III, 15.0 Credits
(Vetenskaplig metod III, 15.0 Swedish credit points)
Degree Level: Bachelor


Books
Backman, Jarl. (senaste upplagan). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. Pages: 212.

Forsberg, Christina, & Wengström, Yvonne. (senaste upplagan). Att göra systematiska litteraturstudier. Värdering, anlys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och Kultur. Pages: 208.

Polit, Denise F. & Beck, Cheryl, Tatano. (senaste upplagan). Nursing research Generating and Assessing Evidence for Nursing practice. Philadephia: J B Lippincott Company. Pages: 796.


Approved by Faculty Board of Social and Life Sciences, 18 December 2008

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad, Sweden
Tel +46-54-700 10 00  Fax +46-54-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se