Dnr: FAK4 2007/1

 

Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Engelska

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2010

 

Kurskod: ENGA2E
Engelska för ekonomer II, 15 hp
(Business English II, 15 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression: A


Alred, G.J./Brusaw, T.B./ Oliu, W.E. The Business Writer's Handbook. Bedford: St. Martin´s Press, 2006. Upplaga 8 eller senare.

Mackenzie, I. Professional English in Use - Finance. Cambridge University Press, 2006.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2007-11-20

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se