Dnr: FAK 2 2009/54:15

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Maskinteknik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2009

 

Kurskod: MSGC54
Fordonskonstruktion, 15 hp
(Vehicle Engineering, 15 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression: C


Det finns ingen fastställd litteraturlista för denna kurs.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2009-05-28

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se