Dnr: FAK12008/4

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Datavetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2008

 

Kurskod: DVGC15
Distribuerade system och tillämpningar, 7.5 hp
(Distributed systems and applications, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Coulouris, G., Dollimore, J., Kindberg, T., Blair G. Distributed Systems: Concepts and Design . Upplaga 5. Harlow: Pearson Education, 2011.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2008-11-12

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se