Dnr: FAK3 2007/196

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Naturgeografi

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2007

 

Kurskod: NGGC66
Geodesi för GIS, 7.5 hp
(Geodesy and GIS, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Karlsson, Tore. Mätningsteknik. Senaste upplagan. Borlänge: BriKå Konsult, 1997. pp 50. Antal sidor: 317.

Referenslitteratur
Ekman, Martin. Latitud, longitud, höjd och djup. Senaste upplagan. Gävle: Kartografiska sällskapet, 2002. Antal sidor: 138.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2007-05-30

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se