Dnr: FAK3 2007/196

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Naturgeografi

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2007

 

Kurskod: NGGC68
GIS analys, 7.5 hp
(Geographic Information Systems analysis, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Geografisk informationsbehandling. Teori, metoder och tillämpningar.. Red. Harrie, L. Senaste upplagan. Stockholm: Formas, 2008. Antal sidor: 299.

Manualer
ArcGIS Desktop Network Analyst. ESRI. Online manual.

ArcGIS Spatial Analyst . ESRI. Online manual


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2007-03-21

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se